Vacuum WC, hur fungerar en sådan?

I lager

0,01 €

Mindre vatten – samma komfort

Vakuumtoalett – hur fungerar det?

Mindre vatten – samma komfort
Jets™ vakuumtoaletter använder luft istället för vatten för att transportera toalettavfall. Det tillförs endast en liten mängd vatten för att hålla toaletten ren och hygienisk.
Detta ger samma användarkomfort både hemma och på landet.

Snabbt och rent
När spolknappen trycks in öppnas en ventil i toaletten. Skillnaden i lufttryck mellan toalettrummet och rörsystemet, sörjer för att toalettskålen töms snabbt och effektivt.
Detta tar bara några få sekunder och toaletten är omedelbart klar för nästa toalettbesök.

Driftssäkert och hygieniskt
Jets™ robusta system har bevisat sina fördelar inom många områden, på kryssningsfartyg, inom försvarsmakt och andra som måste lita på att toaletterna fungerar varje gång. Jets™ vakuumtoalett använder ca 60 liter luft vid varje spolning. Lukt sugs ut ur toalettrummet samtidigt som spridning av aerosoler undviks.
Pumpen är hjärtat i systemet och den utför tre uppgifter samtidigt:
• Skapar vakuum
• Mal sönder avfallet
• Transporterar avfallet

VOD?
Vacuum On Demand (VOD)
Vacuum On Demand (VOD) skapar vakuum i rörsystemet enbart när toaletten spolas. Det ger en mycket låg energiförbrukning.